School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Vanwege de fraude met eindexamens in Rotterdam kan de uitslag van het eindexamen niet zoals gepland op woensdag 12 juni bekend worden gemaakt.

De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten om uiterlijk woensdag 12 juni om 17.00 uur te laten weten wanneer de normering van de eindexamens wel bekend wordt gemaakt.

We verwachten onze leerlingen donderdag 13 juni in de loop van de dag verder te kunnen informeren en zo veel mogelijk vragen te kunnen beantwoorden.

Vragen als:

  • Wanneer komt de uitslag wel?
  • Wanneer kunnen we de boeken inleveren?
  • Veranderen de tijden van examens in het 2e tijdvak (herkansingen)?

kunnen nu dus nog niet beantwoord worden. Zodra we meer weten zullen we dit op onze website publiceren.

We betreuren de gang van zaken zeer en leven mee met onze leerlingen en hun ouders.


Meer nieuws