School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

12 juni 2013 - Even na 18.00 uur heeft de Inspectie het volgende bekend gemaakt:

Naar aanleiding van de diefstal van diverse centrale examens heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de norm van het centrale examen economie GL/TL gelijktijdig bekend gemaakt wordt met de N-termen voor het havo en vwo. 

N-termen havo en vwo en economie GL/TL
De N-termen voor het havo en vwo worden volgens schema bekend gemaakt op donderdag 13 juni om 8.00 uur. De N-term voor economie GL/TL wordt eveneens op dit tijdstip gepubliceerd.

Tweede tijdvak
Het tweede tijdvak gaat door volgens het rooster dat in de Maartmededeling bekend gemaakt is.

Wij betreuren het ongemak dat door de diefstal voor de scholen en de kandidaten is ontstaan.

Drs. H.W. Laan
voorzitter College voor Examens

Voor onze leerlingen betekent dit:

  • Het examen economie hoeft niet opnieuw te worden gemaakt.
  • Donderdag 13 juni 2013 na 12.00 uur worden alle kandidaten gebeld.
  • Boeken inleveren gaat gewoon door: alle geslaagde leerlingen moeten hun boeken 13 juni tussen 15.30 en 16.30 inleveren in de aula van SG Antoni Gaudí.
  • De herexamens gaan gewoon volgens schema door.

Meer nieuws