School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Tweets @MandelaPSG

 

Kies een PSG-school

De eerste klassen krijgen een huiswerkuur van 45 minuten, om hun huiswerk op school te 75minutenmaken. Tijdens een huiswerkuur wordt in stilte en onder toezicht van een docent gewerkt.
Leerlingen van SG Nelson Mandela maken zo veel mogelijk het huiswerk op school.

INSCHRIJVEN5-198

digitaal1
actief
 
jaarboekje1