School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Op de SG Nelson Mandela heeft elke klas een eigen mentor. Eén van de leraren, die de klas ook les geeft, begeleidt deze klas het gehele jaar en de mentor is de contactpersoon voor ouders/verzorgers, leerling en school. Voor de begeleiding door de mentoren zijn speciale uren ingeroosterd. De mentor is nauw betrokken bij de studievoortgang van een leerling en bespreekt met vakcollega’s en deelschoolleiders de studieresultaten. Voor de leerlingen is de mentor de eerst aangewezen persoon om problemen die de schoolprestaties kunnen beïnvloeden te bespreken. Zo nodig schakelt de mentor binnen de school de specialistische begeleiding in van bijvoorbeeld een decaan of het zorgteam.
De mentor geeft zijn telefoonnummer en/of email-adres aan de klas door.

550921 mentor