School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Vrijheid in gebondenheidLes RVS1

Elke dag is het eerste lesuur een lesuur dat de leerlingen zelf kiezen. Zij hebben de vrijheid om dat zelf in te delen, behalve als de mentor het beter vindt om de leerling om één of andere reden naar een bepaald vak te sturen.

Zelfstandigheid
De leerlingen leren in de meeste lessen zelfstandig. Natuurlijk worden zij niet aan hun lot overgelaten. De lessen worden gegeven door vakdocenten die de leerlingen in de les en het daltonuur begeleiden.

Samenwerking
Een daltonschool leert kinderen om met elkaar (en met de docent) samen te werken. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid in de maatschappij. Bij veelopdrachten aan leerlingen moet worden samengewerkt.

Verantwoordelijkheid
Kinderen krijgen van ons de verantwoordelijkheid om in het eerste lesuur hun eigen vakken te kiezen. Wij gaan er van uit dat zij die verantwoordelijkheid ook nemen.samen

Verantwoording
Bij de mentor leggen onze leerlingen elk week verantwoording af van hun schoolwerk dat zij in de week gemaakt hebben. Dat doen zij aan de hand van hun weekplanner. Daarin staan de handtekeningen van alle docenten (als het werk af is) en de behaalde cijfers. Deze weekplanner gaat ook mee naar huis.

Vertrouwen
Vertrouwen is belangrijk op SG Nelson Mandela. Als wij leerlingen vragen om de bovenstaande punten uit te voeren, willen we dit vertrouwen ook geven. Wij vragen ook vertrouwen van onze leerlingen.

Het woord 'SAMEN' is een belangrijk kenmerk op SG Nelson Mandela.