School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

SG Nelson Mandela hanteert de volgende onderwijsprincipes:

• Naast reguliere lesuren zijn er Daltonuren, waarin leerlingen zelf kiezen naar welk vak zij gaan. Deze lessen zijn verplicht.Les RVS1

• Leerlingen krijgen een weektaak, die elke week door de mentor wordt uitgedeeld en afgetekend.

• SG Nelson Mandela is een “huiswerkarme school”. Al het werk kan op school worden geleerd en gemaakt.

• SG Nelson Mandela is een school die nauw wil samenwerken met ouders en leerlingen. In het Daltononderwijs wordt dit de LOS-driehoek genoemd (leerlingen, ouders en school).

• Doordat leerlingen werken met weektaken is het contact met de mentor zeer nauw. De mentor houdt een strikte controle op werk van de leerlingen. Per week krijgen de ouders een overzicht van het gemaakte en geleerde werk. Aan de ene kant krijgen leerlingen veel keuzevrijheid, maar aan de andere kant worden zij strak gecontroleerd. Vrijheid in gebondenheid wordt dat in het Daltononderwijs genoemd.daltondriehoek2


Meer informatie...