School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Studiewijzer
In het daltononderwijs is de taak het belangrijkste onderdeel. De taak zetten we bij ons op school in de studieplanner. De studieplanner geeft per periode aan wat de leerlingen moeten leren. 

In de planner wordt per week aangegeven wat de leerstof is. De leerlingen zijn voor elk vak dan precies op de hoogte van hun lesstof, toetsen en inleverdata van werkstukken.

Iedereen op school heeft dan overzicht. De leerling, de docent en de mentor.

Terugkijken op het leren is belangrijk in Dalton. Dat noemen we reflecteren. De leerlingen kijken terug op wat en hoe ze geleerd hebben. Ook de samenwerking wordt beoordeeld.

Klik hier voor een voorbeeld van een studieplanner en een reflectieformulier