School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Op SG Nelson Mandela wordt gewerkt in leergebieden/domeinen. Dit houdt in dat sommige DSC 5282vakken worden gecombineerd. De volgende vakken en domeinen worden op SG Nelson Mandela aangeboden:

• Nederlands
• Frans
• Engels
• Duits (vanaf tweede leerjaar)
• Wiskunde/Rekenen
• Mens en Maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde en economie)
• Mens en Natuur (biologie en verzorging)
• Beeldende Vorming ( handvaardigheid en tekenen)
• Muziek
• Lichamelijke Oefening
• Maatschappijleer
• Science (Techniek, Natuurkunde, ICT, Scheikunde)