School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Onze school is een school voor mavo, mavo/havo.


550915 schoolvanaf2013-2


Wij denken dat opstroom in het onderwijs belangrijk is. Wij houden de optie open dat leerlingen twee keer per jaar kunnen opstromen naar een andere vorm van vmbo en zelfs naar de havo op het Jan van Egmond Lyceum of Da Vinci College.


SG Nelson Mandela werkt met teams. Er zijn twee teams:
   
  •    Onderbouw, teamleider mevrouw R. de Vries.
  •    Bovenbouw, teamleider de heer S. Appels.
De schoolleider is de heer R. Visser.