Openbare daltonschool voor mavo 1 t/m 4 en mavo-havo leerjaar 1

Voor groep 8

SG Nelson Mandela: een school waarvan je mag verwachten dat de lesstof zo wordt gegeven dat die jou als leerling aanspreekt. Dat maakt leren uitdagend en dus zetten de docenten op onze school zich daar voor in. Op SG Nelson Mandela kun je kiezen voor de kunstklas, ict-klas, voetbalklas of de sportklas. Deelname aan deze speciale klassen is erg populair. Behalve lessen en projecten organiseert onze school bijzondere activiteiten, die erg leuk en eerzaam zijn. 

Open dagen en meeloopdagen
In onze agenda vind je alle open dagen en meeloopdagen die op het programma staan. Wij verwelkomen bezoek van leerkrachten en leerlingen (en hun ouders) uit groep 8. Een kijkje nemen op een gewone doordeweekse schooldag is ook altijd mogelijk. Neem daarvoor contact met ons op. 

Praktische informatie en aanmelden
Wil je meer weten over de kosten, toelating en ons onderwijs? Lees dan onze schoolgids. Meteen aanmelden bij SG Nelson Mandela? Dat kan hier

Talentklassen

In de onderbouw kan de leerling deelnemen aan sportklas, kunstklas en ICT talentklas. De leerling krijgt dan twee jaar lang 1 lesuur (van 75 minuten) per week extra les om verder te werken aan zijn/haar talent.

Voor het schooljaar 2018-2019 kosten alle talentklassen € 95,- (sportklas, kunstklas en ICT-klas)

Kunstklas

In de kunstklas buigt de leerling zich over allerlei vormen van kunst en cultuur, door te doen en door ernaar te kijken en te luisteren. De leerling besteedt aandacht aan drama, dans, beeldende kunst, muziek, computer- en videokunst.

Sportklas

De sportklas is heus niet voor topsporters in de dop, maar voor gewone leerlingen die genieten van samen bewegen en het leuk vinden kennis te maken met bijvoorbeeld acrobatiek, jongleren en atletiek.

ICT-klas

Ook de ICT talentklas is er speciaal voor de eerste en tweede klas leerlingen. Internet, Robotica, 3D printen, gamen, maar ook programmeren. We doen dat samen met Purmerendse ICT bedrijven die samenwerken in Purmer Valley. In de bovenbouw kan je het vak ICT als examenvak kiezen. Dat doen we samen met het Horizoncollege.

Dalton in het kort

Vrijheid in gebondenheid

Elke dag is het eerste lesuur een lesuur dat de leerlingen zelf kiezen. Zij hebben de vrijheid om dat zelf in te delen, behalve als de mentor het beter vindt om de leerling om één of andere reden naar een bepaald vak te sturen.

Zelfstandigheid

De leerlingen leren in de meeste lessen zelfstandig. Natuurlijk worden zij niet aan hun lot overgelaten. De lessen worden gegeven door vakdocenten die de leerlingen in de les en het daltonuur begeleiden.

Samenwerking

Een daltonschool leert kinderen om met elkaar (en met de docent) samen te werken. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid in de maatschappij. Bij veelopdrachten aan leerlingen moet worden samengewerkt.

Verantwoordelijkheid

Kinderen krijgen van ons de verantwoordelijkheid om in het eerste lesuur hun eigen vakken te kiezen. Wij gaan er van uit dat zij die verantwoordelijkheid ook nemen.

Verantwoording

Bij de mentor leggen onze leerlingen elk week verantwoording af van hun schoolwerk dat zij in de week gemaakt hebben. Dat doen zij aan de hand van hun weekplanner. Daarin staan de handtekeningen van alle docenten (als het werk af is) en de behaalde cijfers. Deze weekplanner gaat ook mee naar huis.

Vertrouwen

Vertrouwen is belangrijk op SG Nelson Mandela. Als wij leerlingen vragen om de bovenstaande punten uit te voeren, willen we dit vertrouwen ook geven. Wij vragen ook vertrouwen van onze leerlingen.

Het woord 'SAMEN' is een belangrijk kenmerk op SG Nelson Mandela.

Meer weten over het onderwijs op SG Nelson Mandela? Je vindt het hier

Agenda

11
december
2019

Meeloopdag 11 december

Van 13:30 tot 16:00
Inschrijven
07
januari
2020
15
januari
2020

Open Huis SG Nelson Mandela

Van 15:00 tot 21:00
29
januari
2020

Meeloopdag 29 januari

Van 13:30 tot 16:00
Inschrijven

Mail je vraag

Wil je meer weten over de overstap van groep 8 naar SG Nelson Mandela? Gebruik dan dit contactformulier. Je kunt ons natuurlijk ook even bellen, of nog beter: kom langs op de open dag!