School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

In het kader van het vernieuwen van het onderwijs, heeft onze school besloten om ICT binnen ons onderwijs te integreren. Dit om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst en om aan te sluiten bij hun interesses en belevingswereld. 
De afgelopen jaren hebben we hier veel ervaring mee opgedaan: laptops, tablets, iPads, DigiBoards, ELO… we maken van alle mogelijkheden gebruik. Ook worden de docenten op het gebied van ICT voortdurend bijgeschoold.

Tablet

In het schooljaar 2014-2015 zijn wij met iPads in de brugklas gestart. Dit schooljaar werken zowel de brugklassers als de tweedeklassers met iPads. Er ontstaan voor leerlingen veel meer mogelijkheden om binnen en buiten de les actiever met de stof aan de slag te gaan en om op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te werken. Door de overstap naar digitale methodes, die bewerkt zijn voor de iPad, gebruiken we niet alleen de extra mogelijkheden die de digitale variant van een methode biedt, maar is ook de boekentas steeds lichter geworden.
Tijdens de mentoruren leren de leerlingen creatief en veilig omgaan met de iPad en welke apps geschikt zijn voor het leren. In de hele school is een sterk wifi-signaal aanwezig waarmee iedereen makkelijk  boeken kan downloaden en websites bezoeken.
De ICT in het onderwijs is continue in ontwikkeling en we blijven deze ontwikkeling volgen en passen dit binnen ons onderwijs ook toe. Hiermee bieden we kansen aan de leerlingen om gemotiveerder, actiever en meer gedifferentieerd aan het werk te kunnen gaan.