Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Online lessen gaan goed

Na dagen van hard werken, lessen voorbereiden en trainingen volgen is sinds 18 maart j.l.  het online lesgeven gestart op onze school SG Nelson Mandela. We kunnen u gelukkig vertellen dat we heel veel positieve berichten horen. De docenten zijn blij met hoe alles lijkt te werken maar vooral ook met de online aanwezigheid van bijna alle leerlingen! Daar willen we onze leerlingen een groot compliment voor geven. 

Natuurlijk zijn er ook zaken die niet helemaal vanzelf gaan of onduidelijkheid geven. Zo zijn er problemen met de overbelasting van Magister.
Voor meer info kijk hier.

Welkom op Nelson Mandela!

Een school kiezen, dat doe je niet zomaar. Je denkt er goed over na en uiteindelijk volg je vooral je hart, je gevoel.

Op SG Nelson Mandela begrijpen we dat heel goed. Een school moet voelen als je ‘tweede thuis’, een plek waar je je prettig voelt. Als je het naar je zin hebt, gaat alles meestal ook makkelijker. Je haalt dan met gemak in vier jaar je mavodiploma en voordat je het weet, zit je op het MBO op het hoogste niveau 4 of stroom je door naar klas 4 van het havo.

Wil je proeven en voelen hoe het bij ons op school werkt? Neem een kijkje op onze website, bezoek onze voorlichtingsavonden of maak een afspraak met ons voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.
Wordt SG Nelson Mandela jouw toekomstige school? Meld je hier aan!

Ouders als partner

We weten uit ervaring dat een respectvolle en hechte samenwerking tussen thuis en school essentieel is voor een succesvolle schoolcarrière van onze leerlingen. 

Voor groep 8

Wil je precies weten wat je kunt verwachten als je voor SG Nelson Mandela kiest? Je leest het hier. 

Powered by Dalton

Wat is Daltononderwijs en hoe geven wij dat vorm binnen SG Nelson Mandela? Je leest het hier. 

Nieuws

De VO scholen gaan in juni weer open

De VO scholen gaan in juni weer open

22-05-20
De middelbare scholen gaan per 2 juni open op basis van de anderhalvemeter-regel, ook voor leerlingen onderling. Dat betekent in de praktijk dat in de…
Bekendmaking eindexamenuitslag

Bekendmaking eindexamenuitslag

07-05-20
Zeker voor eindexamenleerlingen is het een vreemde afsluiting van het schooljaar. Sommigen weten al bijna zeker dat ze geslaagd zijn, maar de feesteli…
Positief berichtje van een ouder

Positief berichtje van een ouder

08-04-20
Beste heer Appels, Hierbij bevestig ik u de ontvangst van het protocol examenvoorschriften. Zowel xxxx als ik hebben kennis genomen van de door schoo…
Kunst in tijden van crisis

Kunst in tijden van crisis

08-04-20
“Corona maakt creatief”
Exameneisen vmbo gemend of theoretische leerweg 2020

Exameneisen vmbo gemend of theoretische leerweg 2020

08-04-20
De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak.
Instructie schoolexamens op school i.v.m. richtlijnen Corona

Instructie schoolexamens op school i.v.m. richtlijnen Corona

01-04-20
• De leerlingen worden door een deursurveillant bij de deur binnengelaten.• Indien er bij de deursurveillant twijfel is over de gezondheid van de leer…