Openbare daltonschool voor mavo 1 t/m 4 en mavo-havo leerjaar 1

Voor leerlingen en ouders

Veel praktische informatie vind je in de schoolgids van SG Nelson Mandela en in de overkoepelende schoolgids van de Purmerendse ScholenGroep. 

In de overkoepelende schoolgids van de Purmerendse ScholenGroep vind je onder meer informatie over: 

 • De PSG
 • Het vakantierooster
 • Leerplicht en kwalificatieplicht
 • Informatie voor gescheiden ouders
 • Medezeggenschap
 • Klachtenregeling
 • Vertrouwensdocenten en vertrouwensinspectie
 • Schorsing
 • Verwijdering
 • Kledingcode
 • Computergebruik
 • Preventie
 • Verzekering
 • Veiligheid
 • Bescherming gegevens
 • Kosten voor ouders/verzorgers
 • Sponsoring
 • Maatschappelijke stages
 • Toelating op PSG scholen

 

Door naar de schoolgids van de Purmerendse ScholenGroep>

In de schoolgids van SG Nelson Mandela vind je onder meer informatie over: 

 • De organisatie
 • Algemene schoolinformatie
 • Speciale aandacht voor leerlingen
 • Identiteit SG Nelson Mandela
 • Bevorderingsnormen


Door naar de schoolgids van SG Nelson Mandela >

 

Hier vind je: