Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Voor leerlingen en ouders

Schoolgids Purmerendse Scholengroep

In de schoolgids van de PSG is onder meer het volgende te lezen: leerplicht, klachtenregeling, schorsing, verzekering, veiligheid, toelating PSG scholen, informatie voor gescheiden ouders, medezeggenschap, klachtenregeling, vertrouwensdocenten en vertrouwensinspectie, Kosten voor ouders/verzorgers.

Het Brugboek

Voor leerlingen in groep 8 hebben we een speciaal Brugboek. Met veel informatie over de overstap naar de middelbare school én veel informatie over onze school.

Bekijk het Brugboek.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

De scholen in de regio stemmen de schoolvakanties af. De vakantieroosters worden gebaseerd op landelijke richtlijnen van de overheid. Scholen kunnen daar van afwijken. Alleen de zomervakanties staan vast. Op de website van de rijksoverheid zijn de richtlijnen te vinden. Purmerend bevindt zich in de regio Noord.

Vastgesteld vakantierooster 2021-2022

Vakantie Eerste dag laatste dag
PSG Studiedag 7 oktober 2021 7 oktober 2021
Herfstvakantie 16 oktober 2021 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 19 februari 2022 27 februari 2022
Paasvakantie  14 april 2022 18 april 2022
Meivakantie  23 april 2022 8 mei 2022
Hemelvaart + vrijdag 26 mei 2022 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli 2021 28 augustus 2021

 

In het jaarboekje van SG Nelson Mandela vind je onder meer informatie over: 

  • De organisatie
  • Algemene schoolinformatie
  • Speciale aandacht voor leerlingen
  • Identiteit SG Nelson Mandela
  • Bevorderingsnormen

Door naar het jaarboekje van SG Nelson Mandela >

Hier vind je: