Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Daltononderwijs

Dalton op Mandela: dat gun je iedereen!

SG Nelson Mandela is sinds november 2010 een gecertificeerde daltonschool.
We bereiden onze leerlingen voor op een optimale start in het middelbaar beroepsonderwijs of op de havo. We realiseren dit door een gedegen, uitgebalanceerd onderwijsconcept aan te bieden in een omgeving waarin iedere leerling en medewerker zich gezien, gehoord, veilig en vertrouwd voelt.

We bieden een mix van online en offline leren gericht op de leerbehoefte van iedere leerling.
Er is ruimte voor verdieping, verrijking en extra aandacht voor leerlingen die het nodig hebben.

Een daltondag op Mandela

Onze lesdag begint om 8.30 uur. De meeste lessen duren 45 minuten. In onze lessen wordt veel aandacht besteed aan samenwerken, leren plannen, verantwoordelijkheid leren nemen en leren terugkijken op wat je hebt gedaan en hoe goed dat is gegaan. Elke dag heb je een daltonuur. Je bepaalt vooraf wat jouw doelen zijn voor het daltonuur. Is het doel om extra uitleg voor een vak te ontvangen, of wil je rustig werken aan een weektaak of kies je een vak waarin je je verder wilt verdiepen omdat je het super leuk vindt? Op basis van je doelen, kies je een vak en docent of een dalton stilte uur op het studieplein. Op onze school heb je geen huiswerk maar weektaken. Natuurlijk komt het voor dat je een weektaak thuis moet of wilt afmaken. In de brugklas ben je al om 14.30 uur lesvrij. Genoeg tijd voor je sport, hobby's en het leren van je toetsen, want natuurlijk vind je het belangrijk om goede cijfers te halen.

Ieder kind leert op zijn eigen manier

Daarom werken we op het Nelson met boeken en een laptop. Zo combineren wij uit lesboeken met de kennis van de leerzame internetwereld.
Met activerende werkvormen, digitale ondersteuning en creativiteit we om het beste uit te halen.

Dalton in het kort

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. 

Samenwerking

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. 

Effectiviteit

Effectiviteit en efficiency vooronderstellen duidelijkheid over de onderwijsopbrengsten. De leerlingen krijgen een taak, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, het onderwijs dan veel effectiever is dan het stilzit- en luisteronderwijs dat zij zelf doorlopen heeft. De kinderen worden als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.

Zelfstandigheid

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats.

Het woord 'SAMEN' is een belangrijk kenmerk op SG Nelson Mandela.

Meer weten over het onderwijs op SG Nelson Mandela? Je vindt het hier