Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Over ons

Wij zijn een school die met goed daltononderwijs de krachten en talenten van leerlingen naar boven haalt. Niet alleen maar leren uit de boeken, maar de juiste balans tussen interactieve lessen en de praktische vakken en talentklassen.

We bereiden onze leerlingen voor op een optimale start in het middelbaar beroepsonderwijs of op de havo. We realiseren dit door een gedegen, uitgebalanceerd onderwijsconcept aan te bieden in een omgeving waarin iedere leerling en medewerker zich gezien, gehoord, veilig en vertrouwd voelt.

We stimuleren onze leerlingen zelfstandig te werken en zelf beslissingen te durven nemen. We geloven dat evenwicht in groei van kennis, sociale vaardigheden, persoonlijkheid en zelfstandigheid erg belangrijk is. Wij nodigen onze leerlingen en ouders van harte uit samen met ons te werken in en aan onze mooie school.

“Wat wij nodig hebben, zijn mensen zonder vrees"
Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs

Een school voor iedereen 

 • Zelf je verminderen kiezen en plannen (Daltonuur)
 • Meeste huiswerk maak je op school
 • 45 minuten per les, dus meer tijd en minder vakken/toetsen per dag
 • Elk jaar een schoolreis
 • Online en offline leren
 • In de brugklas ben je al om 15:30 lesvrij
 • Kunstklas, sportklas, ict-klas en Cambridge
 • Een kleine school!

Talentklas

Op SG Nelson Mandela is het niet alleen leren, leren, leren!
Wat vind je leuk om te doen? Waar ben je goed in? Dit ontdek je in onze talentklassen op dinsdag tussen 8:30 en 9:30.
Je kunt kiezen uit: sport, kunst, Cambridge Engels en ICT.
In deze klassen ben je dan met onderwerpen bezig die in de gewone lessen niet behandeld worden. Voor Engels kun je mooie certificaten halen en in sport en ICT kun je eindexamen doen!


Onze organisatie

Onze school is een school voor mavo en mavo/havo (leerjaar 1) .

Wij geloven dat opstroom in het onderwijs belangrijk is. Daarom bieden we onze leerlingen de kans aan het eind van 1 jaar mavo-havo of na het behalen van een mavo-diploma door te stromen naar havo op het Jan van Egmond Lyceum van Da Vinci College, scholen die ook onderdeel zijn van de Purmerendse ScholenGroep .

De schoolleiding bestaat uit:

 • Dkmh - Dhr. H. van Dokkum, directeur a.i.  
 • Rod - Mw. E. van Roode, teamleider onderbouw
 • Hdx - Dhr. M. Hendrikx, teamleider bovenbouw
 • Olp - Mw. B. Den Baas- van Olphen, afdelingsleider