School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Het is op SG Nelson Mandela niet alleen maar leren, leren, leren.
Voor alle leerjaren worden er speciale activiteiten georganiseerd, zoals klassentoernooien, toneelvoorstellingen en schoolreizen, ook naar het buitenland in de tweede en vierde klas. Ook daar leer je van, maar dan op een bijzondere manier.


 DSCN9970  DSC 9608


Alle brugklassers doen mee aan een cultuurproject, dat feestelijk wordt afgesloten in het werkatelier.

Sommige bijzondere activiteiten op onze school zijn gewoon ontspannend, zoals de feestavonden en de schoolreizen .

Folder19