School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Met verdriet hebben wij vernomen dat onze collega

Leraren1
Frans Rijnierse

is overleden...
Een geliefde docent bij zijn leerlingen en collega’s.
Als school verliezen wij in hem een aimabel en dapper mens met een groot hart voor onderwijs.
wij wensen Jeroen en verdere familie veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.


Meer nieuws