School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Tweets @MandelaPSG

 

Kies een PSG-school

De decanen begeleiden de pakketkeuze en de studiekeuze. Zij geven de leerlingen ook informatie over beroepsopleidingen. In de 2e, 3e en 4e klassen vmbo wordt keuzebegeleiding gegeven. Bovendien zijn er speciale voorlichtingsavonden over beroeps/ studiekeuze. Leerlingen en/of ouders kunnen zelf een afspraak maken met een decaan: dhr. T. Postma of dhr. M. Versteeg
In geval van keuzeproblemen kan er altijd een beroep worden gedaan op de expertise vanuit het decanaat. Daarnaast kunnen leerlingen, ouders en medewerkers veel informatie vinden op http://nelsonmandela.dedecaan.net/.

Klik hier voor de presentatie van de 2de klas ouderavond van 31 januari 2011.

 
Versteeg decaan
 

INSCHRIJVEN5-198

digitaal1
actief
 
jaarboekje1