School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Naast de regulier lessen van 75 minuten is er op onze school de Daltonuren. Een daltonuur duurt 30 minuten. Hierin kiezen de leerlingen zelf aan welk vak zij gaan werken. Deze keuze wordt de week ervoor door de leerling gemaakt op Magister.

Wat doen de leerlingen dan precies?DSC 5282


In het Daltononderwijs is het belangrijk dat de leerlingen leren samenwerken en durven vragen, kiezen en beslissen. Daarom zijn er behalve klassikale lesuren ook keuze-uren.

Deze uren hebben als meerwaarde dat leerlingen in grote mate zelf kiezen aan welk vak en bij welke docent ze willen gaan werken. Ze kunnen zelfstandig of met hulp van de docent of medeleerlingen aan de slag met basisstof, keuzestof en extra stof (kunnen ook de projecten in de themaweken zijn) en ze kunnen hun talent(en) ontdekken of verder ontwikkelen.

Leerlingen werken dus niet alleen aan vakken die ze moeilijk vinden, maar juist ook waar ze al goed in zijn! Ook kunnen de leerlingen voor dalton-stil kiezen. In dit uur kunnen de leerlingen in stilte werken.

Op onze school is er verder nog voor gekozen de extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben (Remedial Teaching) in de Daltonuren te plaatsen.