School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

De lesuren op onze school duren 75 minuten, in deze tijd kunnen veel verschillende werkvormenworden uitgeprobeerd. Zo is het onderwijs op het Nelson Mandela nooit saai.

De leerlingen worden uitgedaagd om actief mee te doen tijdens de les.

Na de start van de les kunnen de leerlingen op verschillende manieren de lesstof verwerken.

75minuten