Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Aanmelden

Hoe kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor onze school?

Uiterlijk 1 maart 2023 ontvang u het voorlopige advies van de basisschool. Met dit advies kunt u uw kind aanmelden via het online aanmeldformulier dat vanaf 1 maart 2023 beschikbaar is.

Op het adviesformulier dat u van de basisschool krijgt, staat ook een unieke code. Via deze code kunnen wij het Onderwijskundige Rapport inlezen, dat de basisschool over uw kind heeft opgesteld. Natuurlijk leest u het Onderwijskundige Rapport eerst zelf door, zodat u weet welke informatie de basisschool aan ons door wilt geven.     

Wij vragen u om uw voorkeur tussen 1 maart en (bij voorkeur uiterlijk) 15 maart 2023 aan te melden.

Klik op de afbeelding hieronder om uw kind aan te melden

 

Aanmelden klas 1 2023-2024

Voor vragen over de aanmelding, kunt u contact opnemen met de PSG ambassadeur primair onderwijs - voortgezet onderwijs Sandra Schoenmaker; shn@psg.nl.

Aanmelden klas 2 en hoger

Zit uw kind al op een middelbare school en wilt u overstappen naar onze school? Neem dan contact met ons via het contactformulier.

Helaas hebben we geen plaats meer in de 2e, 3e en 4e klas voor instroom VMBO TL. Leerlingen die willen instromen in VMBO TL in klas 2 of hoger verwijzen wij door naar andere VMBO scholen in de regio. 

Persoonlijke kennismaking en rondleiding

Wil je proeven en voelen hoe het bij ons op school werkt? Neem een kijkje op onze website, bezoek onze voorlichtingsavonden of maak een afspraak met ons voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding. (onder voorbehoud i.v.m. Corona.)

Verwerking aanmelding

Elke PSG-school heeft een intake-commissie. De intake-commissie neemt de aanmelding door en kan daarbij ook de Onderwijskundig rapport inzien. Op deze manier kunnen wij uw kind zo goed mogelijk plaatsen en laten starten. Bij de plaatsing van een leerling is het advies van de basisschool leidend. In een enkel geval kan de intake-commissie van de school besluiten dat de begeleiding en ondersteuning die het kind nodig heeft, niet geboden kan worden. Samen met de ouders/verzorgers wordt gekeken naar een meer passende plaats voor het kind.

In april 2023 maakt uw kind de Eindtoets op de basisschool. Deze resultaten vormen samen met het Onderwijskundig Rapport het basisschooladvies voor uw kind. Als uw kind gelijk of lager scoort aan de Eindtoets, verandert er niets. Als een leerling een herzien (hoger) advies ontvangt door de resultaten van de eindtoets, dan laat de basisschool dit aan ons weten. Wij zorgen voor een plaatsing op een hoger niveau. Mocht het gaan over een niveau dat de school van aanmelding niet biedt, nemen wij contact met u op om te horen naar welke andere school de voorkeur van u en uw kind uitgaat.    

Communicatie vanaf aanmelding

Als u uw aanmelding ontvangen hebben dan ontvangt u automatisch een bevestiging van aanmelding per mail. Vervolgens sturen wij u drie berichten:

  • Tweede week april: een bevestiging van toelating . 
  • Een mail in de tweede week mei: met informatie over de voorlopige studie, de kennismakingsmiddag en het bestellen van schoolboeken. 
  • Op 13 juni: een mail met de klas waarin uw kind is geplaatst en een uitnodiging over de kennismakingsmiddag op maandag 26 juni 2023.   

In de ontvangst u nog een mail met informatie over de start van het nieuwe schooljaar.