Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Aanmelden

Hoe kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor onze school?

Uiterlijk 1 maart 2022 ontvangt uw kind het definitieve advies van de basisschool. Met dit advies kunt u uw kind aanmelden via het online aanmeldformulier dat u vanaf 1 maart 2022 beschikbaar is.

Aanmelden

Op het adviesformulier dat u van de basisschool krijgt, staat ook een unieke code. Onderaan het aanmeldformulier wordt u gevraagd om deze unieke code in te vullen. Via deze code kunnen wij het Onderwijskundige Rapport inlezen, dat de basisschool over uw kind heeft opgesteld. Uiteraard leest u het Onderwijskundige Rapport eerst zelf door, zodat u weet welke informatie de basisschool aan ons door wil geven.

Wij vragen u om uw kind tussen 1 maart en (bij voorkeur uiterlijk)15 maart 2022 aan te melden.

Update: 15/03/2022

Aanmelden kan nog steeds! Hebben uw kind en u nog geen keuze kunnen maken? Jullie zijn van harte welkom voor een rondleiding om daarna over te gaan tot aanmelding.

Aanmelden klas 1 schooljaar 2022-2023

Voor vragen over de aanmelding, kunt u contact opnemen met de PSG ambassadeur primair onderwijs - voortgezet onderwijs Sandra Schoenmaker; shn@psg.nl.

Aanmelden klas 2 en hoger

Zit uw kind al op een middelbare school en wilt u overstappen naar onze school? Neem dan contact met ons via het contactformulier.

Persoonlijke kennismaking en rondleiding

Wil je proeven en voelen hoe het bij ons op school werkt? Neem een kijkje op onze website, bezoek onze voorlichtingsavonden of maak een afspraak met ons voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding. (onder voorbehoud i.v.m. Corona.)

Verwerking aanmelding

Elke PSG-school heeft een intake-commissie. De intake-commissie neemt de aanmelding nauwkeurig door en kan daarbij ook de het Onderwijskundig rapport inzien. Op deze manier kunnen wij uw kind zo goed mogelijk plaatsen en laten starten. Bij de plaatsing van een leerling is het advies van de basisschool leidend. In een enkel geval kan de intake-commissie aangeven dat zij de gewenste begeleiding en ondersteuning die een kind nodig heeft, niet kunnen bieden. Samen met de ouders/verzorgers wordt dan gekeken naar een meer passende plaats voor het kind.

In april 2022 maakt uw kind tenslotte de Eindtoets op de basisschool. Als de resultaten van deze toets hoger zijn dan het basisschooladvies, bespreekt de basisschool samen met u of een herziening van het advies wenselijk is. Als uw kind gelijk of lager scoort aan de Eindtoets, verandert er niets. Als een leerling een herzien advies krijgt, laat de basisschool dit aan ons weten. Wij zorgen dan voor een plaatsing op een hoger niveau. Mocht het hierbij gaan over een niveau dat de school van aanmelding niet biedt, nemen wij contact met u op om te horen naar welke andere school de voorkeur van u en uw kind uitgaat.

Communicatie vanaf aanmelding

Als u uw kind online heeft aangemeld ontvangt u automatisch een bevestiging van aanmelding per mail. Vervolgens sturen wij u drie berichten:

  • Tweede week april: een bevestiging van toelating.
  • Tweede week mei: een mail over de voorlopige studie, de kennismakingsmiddag en het bestellen van schoolboeken.
  • Op 13 juni: een mail met daarin de klas en studie waarin uw kind is geplaatst en een uitnodiging over de kennismakingsmiddag op maandag 20 juni 2022.

In de zomervakantie ontvangt u nog een mail met informatie over de start van het nieuwe schooljaar.