Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Coronavirus

13
maart
2020

We volgen het Corona nieuws op de voet! Houd uw kind bij niezen, hoesten en koorts thuis en bespreek dat het beter is niet in grote groepen bij elkaar te gaan staan. Daar waar nodig zullen wij passende maatregelen nemen.

We krijgen als Purmerendse ScholenGroep van de ouders/verzorgers van onze leerlingen veel vragen over het doorgaan van de lessen ondanks het coronavirus. Daarom is vandaag onderstaande brief naar de ouders/verzorgers gestuurd:

Coronavirus

Beste ouders/ verzorgers,

De persconferentie van minister president Rutte heeft veel onrust gecreëerd bij ouders, leerlingen en alle medewerkers van de Purmerendse ScholenGroep. Wij delen uw zorgen om het coronavirus. Gisteren is besloten dat alle scholen in het basis- en het middelbaar onderwijs open blijven.

Op dit moment is de situatie zo dat alleen de GGD en de burgemeester bevoegd zijn om de beslissing te nemen om een school of meerdere scholen te sluiten. Als onderwijsorganisatie hebben wij de plicht onderwijs te verzorgen. Wij volgen daarmee de richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM en de GGD. Mocht deze situatie veranderen dan passen wij ons daar op aan. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Het is niet ondenkbaar dat de beslissing om de scholen open te laten binnenkort wordt teruggedraaid. Op dit moment bereiden wij ons voor op het verzorgen van online lessen. We werken hiervoor met o.a. Magister. De mogelijkheid om online lessen te geven is er dus al. De PSG breidt de mogelijkheden uit voor docenten om hun lessen online goed te kunnen verzorgen ingeval de scholen sluiten. De docenten bereiden zich voor op de vorm en inhoud van de lessen. Wij houden u en uw kind(eren) op de hoogte hoe we dit gaan realiseren.

U kunt de laatste ontwikkelingen over corona in relatie tot de Purmerendse ScholenGroep lezen op https://www.psg.nl/coronavirus/