Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Exameneisen vmbo gemend of theoretische leerweg 2020

08
april
2020

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer gelijk het eindcijfer voor een vak.

Exameneisen vmbo gemend of theoretische leerweg 2020

Eisen om te slagen voor vmbo gemengd of theoretisch

Je bent geslaagd voor vmbo gemengd of theoretisch als je aan al deze 4 eisen voldoet:

 • Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5.
 • Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. Dit geldt ook voor de individuele vakken van het combinatiecijfer in vmbo gemengd.
 • Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV en het profielwerkstuk alle drie voldoende of goed hebt gehaald.
 • Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen ook aan één van de volgende eisen:
  • Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
  • Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of
  • Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7.
  • Verder moet je een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer.

Hoe wordt mijn eindcijfer berekend?

De Centrale Examens gaan dit jaar niet door. Daarom is in de meeste gevallen het schoolexamencijfer van een vak, ook het eindcijfer. Als je in een eerder jaar al een vak hebt afgesloten met een centraal examen of een CSPE, dan moet de school dat cijfer wél gebruiken om jouw eindcijfer in dat vak te bepalen.

In het programma van Toetsing en Afsluiting van je school kun je vinden hoe je jouw schoolexamencijfers berekent.

Wat is het combinatiecijfer?

Bij vmbo theoretisch heb je geen combinatiecijfer. Wel kan je als extra vak (delen van) een beroepsgericht programma uit de gemengde leerweg volgen. Alleen als je minimaal twee beroepsgerichte keuzevakken en het profielvak voor de gemengde leerweg hebt gevolgd, heb je een combinatiecijfer en kan dit cijfer meetellen in de uitslagbepaling.

In het vmbo gemengd is het combinatiecijfer het gemiddelde van je eindcijfers voor de beroepsgerichte keuzevakken en het profielvak. Het combinatiecijfer bestaat uit minimaal twee beroepsgerichte keuzevakken en het profielvak. Het profielvak telt even vaak mee als het aantal beroepsgerichte keuzevakken dat je hebt. Het combinatiecijfer moet een 4 of hoger zijn. Ook de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer moeten met een 4 of hoger worden afgesloten. In vmbo gemengd heb je altijd een combinatiecijfer.

Examen in extra vak

Je kunt extra vakken doen en daar ook examen in doen. Dit komt dan op je cijferlijst te staan. Als je door het meetellen van een extra vak zou zakken, dan telt dat vak niet mee. Als je dat vak dan ook niet op je cijferlijst wilt, dan moet je dit aangeven bij je school.

Examen in vak op hoger niveau

Als je een vak op hoger niveau doet, telt dit op dezelfde manier mee als een vak op je eigen niveau. Dit komt op je diploma en cijferlijst te staan.

Resultaatverbeteringstoets

Zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag je voor maximaal twee vakken een toets doen om je eindcijfer voor dat vak te verbeteren. De school organiseert deze toetsen.

De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het Programma van Toetsing en Afsluiting staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee voor het eindcijfer van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer telt voor de andere helft mee. Zo wordt het nieuwe eindcijfer  bepaald. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

Als je dit jaar in één of meer vakken vervroegd examen doet, let dan op. Als je dit jaar twee resultaatverbeteringstoetsen inzet, heb je volgend schooljaar geen herkansingsmogelijkheid meer. Als je één resultaatverbeteringstoets doet, mag je volgend jaar nog wel een herkansing doen.

Na slagen voor vmbo-gemengd toch een vmbo-theoretisch diploma

Als je bent geslaagd voor vmbo-gemengd en je hebt ook examen gedaan in een extra algemeen vormend vak, dan kan de directeur van jouw school jou (wanneer jij dat wilt) je in plaats van een diploma vmbo-gemengd een diploma vmbo-theoretisch geven. Dit kan alleen als je met de vakken die je hebt gehaald, ook aan de slaag-zakregeling van vmbo-theoretisch voldoet en jouw school ook vmbo-theoretisch aanbiedt. Andersom werkt dit niet: als je bent geslaagd voor vmbo-theoretisch, kan je na de examens geen diploma voor vmbo-gemengd krijgen, ook al heb je een extra beroepsgericht vak gehaald. Ook kan je niet als je bent gezakt voor de ene leerweg, maar wel geslaagd zou zijn voor de andere leerweg alsnog dat diploma krijgen.

Meer informatie nodig?

Als je vragen hebt over jouw schoolexamen, dan kan je die bij jouw school stellen. Meer informatie over het eindexamen van dit jaar vind je op Rijksoverheid.nl/examens.