Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Instructie schoolexamens op school i.v.m. richtlijnen Corona

01
april
2020

• De leerlingen worden door een deursurveillant bij de deur binnengelaten.
• Indien er bij de deursurveillant twijfel is over de gezondheid van de leerling, wordt deze naar huis gestuurd.
• De leerlingen houden te allen tijde 1 ½ meter afstand van elkaar.
• Bij de ingang is desinfecterende gel beschikbaar.
• Er zijn 2 toiletgroepen open: op de begane grond voor de trap naar lokaal F1.26 en voor de trap naar lokaal F1.15.
• De groepjes bestaan uit maximaal 9 leerlingen.
• De toetsen worden vooraf door de surveillant op de tafels klaargelegd. In de rij gebruiken we de tafels aan de rechterkant.
• De leerlingen houden hun tas/jas bij zich.
• De eerste 30 minuten mag niemand vertrekken.
• Na de 30 minuten vertrekken de leerlingen uit het lokaal zodra de toets af is.
• Extra hygiënemaatregelen: dagelijks worden toiletten, deurkrukken, toets-tafels, etc. gedesinfecteerd.
• De leerlingen gaan na de toets direct naar buiten en naar huis. Zij blijven niet in het gebouw hangen.

Instructie schoolexamens op school i.v.m. richtlijnen Corona