Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Scholen op 10 januari 2022 weer open!

05
januari
2022
Onze ouders/verzorgers hebben vandaag per mail een brief ontvangen met het goede nieuws dat wij op maandag 10 januari a.s. gewoon voor al onze leerlingen weer open mogen zijn!
Zoals in ons Oudermagazine van december vermeld, zijn al onze leerlingen maandag a.s. het eerste lesuur vrij en daarna volgen al onze leerlingen fysiek les volgens het reguliere rooster. Let op: dit rooster is een 45-minuten-rooster met daarin veel plek voor dalton-maatwerkuren. Tijdens deze uren hebben onze leerlingen de gelegenheid om in heel kleine groepen les c.q. ondersteuning te krijgen van onze vakdocenten en onderwijsondersteuners. Onze leerlingen kiezen zelf een vakdocent of zij worden verplicht uitgenodigd door de vakdocent. Dit rooster biedt onze leerlingen de kans om nog betere prestaties te behalen en nog meer zelfvertrouwen en leerritme op te bouwen.
Scholen op 10 januari 2022 weer open!

De richtlijnen vanuit de overheid voor de scholen zijn hetzelfde als voor de kerstvakantie, waarbij o.a. het dragen van een mondkapje, de zelftesten en de hygiëne maatregelen worden beschreven. Hieronder een korte samenvatting van deze maatregelen die van toepassing zijn op alle PSG scholen:

Maatregelen
Mondkapje:
Leerlingen en collega’s zijn verplicht een mondkapje te dragen als zij zich bewegen door de school. Zittend mag het mondkapje af.
Zelftesten:
Leerlingen wordt gevraagd om twee keer per week een zelftest af te nemen. De zelftesten worden de komende tijd wekelijks door de mentor aan de klas uitgedeeld.
Hygiënemaatregelen:
De hygiënemaatregelen zijn belangrijk: vaak de handen wassen, geen handen schudden en hoesten en niezen in je elleboog; we proberen zoveel mogelijk te ventileren.
1,5 meterregel:
Collega’s worden geacht onderling 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Het kan zijn dat (individuele) collega’s verzoeken dat ook leerlingen 1,5 meter afstand van hen houden. We gaan ervan uit dat leerlingen dit verzoek respecteren.
Ouder(s)/verzorger(s) worden verzocht niet in de school te komen (tenzij dit echt niet anders kan. Mocht het wel noodzakelijk zijn om op school te zijn, moeten ook ouder(s)/verzorger(s) de 1,5 meter hanteren en een mondkapje dragen.

Bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD
Heeft een leerling (of medewerker) corona gerelateerde klachten, of is er een positieve zelftest afgenomen, dan blijft de leerling (of medewerker) thuis en laat zich testen bij de GGD. Denk hierbij aan de volgende klachten:  

  • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)  
  • hoesten
  • verhoging of koorts (37,5 graden of hoger)
  • benauwdheid
  • plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

Bij een positieve (zelf)test gaat iedereen thuis in quarantaine. Wij vragen jullie om ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Bij een coronabesmetting van een huisgenoot gaat de leerling in quarantaine, ook als deze gevaccineerd is.

De meest recente en actuele beslisboom (14.12.2021) vindt u hier: https://www.boink.info/cms/streambin.aspx?documentid=355