Openbare daltonschool voor vmbo tl/mavo en mavo-havo

Spullen ophalen bij de kluisjes

16
maart
2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

U heeft inmiddels de algemene informatie gekregen van de PSG. Daarin staat vermeld dat u nog nader geïnformeerd zou worden over het tijdstip waarop uw kind op school wordt verwacht om eventueel de spullen uit de kluis te halen. Als school hebben we een rooster opgesteld wat u hieronder aantreft.

In verband met de coronamaatregelen rekenen we erop dat iedereen deze tijden strikt aanhoudt.

Klassen M1A, M1B en M1C: tussen 09.00 uur en 09.30 uur.

Klassen M2A, M2B en M2C: tussen 10.00 uur en 10.30 uur.

Klassen M3A, M3B en M3C: tussen 11.00 uur en 11.30 uur.

Klassen M4A, M4B en M4C: tussen 12.00 uur en 12.30 uur.

Klassen M4D en M4E: tussen 13.00 uur en 13.30 uur.

Examenkandidaten met economie in het pakket kunnen bij de heer Burger een examenbundel en uitwerkingen ophalen op hetzelfde tijdstip waarop de examenleerlingen voor hun kluisje op school zijn.

 Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Mevrouw De Vries

Afdelingsdirecteur SG Nelson Mandela

Spullen ophalen bij de kluisjes