School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Tweets @MandelaPSG

 

Kies een PSG-school

De scholen in de regio stemmen de schoolvakanties af. De vakantieroosters worden gebaseerd op landelijke richtlijnen van de overheid. Scholen kunnen daar van afwijken. Alleen de zomervakanties staan vast. Op de website van de rijksoverheid zijn de richtlijnen te vinden. Purmerend bevindt zich in de regio Noord. 
Vastgesteld vakantierooster 2016/2017

 Vakantie 

 Eerste dag 

 Laatste dag 

 Herfstvakantie 

 15 oktober 2016

 23 oktober 2016

 Kerstvakantie 

 24 december 2016

 8 januari 2017

 Voorjaarsvakantie

 18 februari 2017

 26 februari 2017

 Tweede Paasdag

 17 april 2017

 17 april 2017

 Meivakantie 

 22 april 2017

 7 mei 2017

 Hemelvaart 

 25 mei 2017

 28 mei 2017

 Tweede Pinksterdag

 5 juni 2017

5 juni 2017

 Zomervakantie

  22 juli 2017

 3 september 2017

 

OPMERKING
Inrichtingsbesluit:
Niet tot schooldagen worden gerekend:
a) nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en beide kerstdagen.
b) nationale feestdagen (Koningsdag, 27 april).

De centrale schriftelijke examens v.m.b.o. beginnen op dinsdag 10 mei 2017.

Dit rooster is vastgesteld op 4 september 2016.

INSCHRIJVEN5-198

digitaal1
actief
 
jaarboekje1