School voor openbaar en algemeen bijzonder vmbo, mavo en gemengde leerweg

Kies een PSG-school

Het Dalton onderwijs is gebaseerd op een aantal basis principes:


Vrijheid in gebondenheid betekent in het Daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. NMrvopenavo

Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen. Daarom zullen leerlingen op een Daltonschool veel zelfstandig werkenLeerlingen helpen elkaar en er is veel communicatie onderling. Leerlingen organiseren en regelen veel samen.

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken . Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op
daltondriehoek2
Daltonscholen veel aandacht besteed aan het werken in groepjes. 
Meer informatie...